Úpravy sloupků v různých distribučních oblastech

Jak funguje asymetrický 
a symetrický střídač ?