NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nemovitost zapsána v katastru jako RD

Maximální výše dotace 200.000 Kč

Žadatel je majitelem nemovitosti. 

Zvýhodnění10% u vybranách krajů

Na vašem č.p. nebyla v minulosti dotace již čerpána

+ ​5.000 Kč příspěvek na projekt

Zajímají Vás detaily dotace pro rodinné či bytové domy? 

Projděte si platnou zadávací dokumentaci.

Nově i rekreační objekty a chaty

Podmínka pro získání dotace je trvalý pobyt v místě realizace minimálně 2 roky v době žádání dotace.

Nejčastější dotazy

Podívejte se, na co se nás zákazníci nejčastěji ptají..

Jaké jsou legislativní požadavky na provozování FVE?

Podle novely energetického zákona č. 131/2015 Sb. není pro provoz FVE s instalovaným výkonem do 10 kW (včetně) vyžadována licence na výrobu elektřiny. Podmínkou je, že výroba z nově připojené výrobny bude sloužit primárně pro vlastní spotřebu, v daném OPM již není připojena jiná výrobna, která je provozována s licencí a provozovatel si zajistí smlouvu o připojení nebo připojení ve zjednodušeném režimu a zajistí i splnění dalších zákonných požadavků vyplývajících zejm. ze stavebního zákona, zákona o památkové péči, předpisů požární ochrany apod. Výhodou provozování FVE bez licence je fakt, že se provozovatel nestává podnikatelem.

Jaká je návratnost investice?

Záleží na velikosti FVE, typu střechy a typu konstrukce. Průměrná návratnost se pohybuje od 7 do 15 let. 

Kolik elektřiny vyrobím ?

Každý instalovaný kWp vyrobí za rok přibližně 1 000 kWh. Záleží tedy především na velikosti instalovaného výkonu. Vliv má také orientace střechy, typ střechy a lokalita.

Je možné získat dotaci ? 

ANO. Je možné získat dotaci Nová Zelená Úsporám do výši 50% investice. Maximální možná výše dotace je 200.000 Kč.

Jak zjistím výši dotace pro můj dům?

Výši dotace lze přesně vypočítat na základě velikosti instalovaného výkonu a kapacity baterie.